top of page

Wiadomości na temat autyzmu

 

W czwartek 28 marca zorganizujemy poranek przy kawie dla rodziców/opiekunów/opiekunów naszych uczniów z ASD – tym razem tematem będzie Przemiana.

 

Trening:

 

Następujące szkolenie jest prowadzone przez Zespół Wsparcia Rodziny z Autyzmem:

 

Program „Życie nastolatka”.

 

Spektrum autyzmu – podstawy.

 

Komunikacja z perspektywy autyzmu.

 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z powyższych, skontaktuj się z Lesley Tierney pod numerem 01709 740232 lub e-mailem:ltierney@winterhill.org.uk.

bottom of page