top of page
WYŚLIJ Wydarzenia

W tym roku zespół SEN w Winterhill jest zaangażowany we wzmacnianie komunikacji z rodzicami poprzez szereg nieformalnych „Poranków Kawowych”, z których każdy koncentruje się na innym aspekcie SEN.

Pierwszy poranek został zorganizowany dla rodziców naszych uczniów z diagnozą ASD/ADHH/ODD. Rodzice mieli okazję porozmawiać z personelem o tym, jak wspieramy ich dzieci w szkole i zadać im wszelkie pytania. Mogli też spotkać się z innymi rodzicami i podzielić się swoimi doświadczeniami. Mamy również przedstawicieli Forum Rodziców (oficjalnego niezależnego forum prowadzonego przez rodziców Rotherham, współpracującego z władzami lokalnymi, Rotherham Clinical Commissioning Group, służbą zdrowia i innymi organizacjami prywatnymi i wolontariackimi) oraz The National Autistic Association, którzy odpowiadają lub pomagają rodzicom z wszelkimi pytaniami, jakie mieli.

To wydarzenie miało miejsce:

Wtorek 14 listopada w Network@Winterhill

Specjalne podziękowania dla Sarah Alexander, Lisy Atkin, Russel Wells i Daniel

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu i cenne uwagi.

 

Wydarzenie: 30 stycznia 2018 r. - Poranek SEN Coffee dla rodziców uczniów w wieku 10 i 11 lat

Poranek przy kawie SEN dla rodziców uczniów w wieku 10 i 11 lat z SEN. Wydarzenie to było częścią prac związanych z przejściem do świadczenia po 16 roku życia. Wszyscy rodzice i uczniowie mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami naszych lokalnych dostawców Ks5:

 

  • Rotherham College of Art and Technology 

  • Thomas Rotherham College 

  • Wickersly 6 forma 

  • Brinstworth 6 formularz 

  • CTS

  • Rotherham united 

  • Barnsley college 

 

Oraz przedstawiciele: SENDIASS i Forum Rodziców oraz Krajowego Stowarzyszenia Autyzmu.   

bottom of page