top of page

Rekrutacja

W Winterhill School dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy uczniowie byli traktowani jednakowo i chronieni przed dyskryminacją ze względu na Specjalne Potrzeby Edukacyjne.  Jeśli uczeń wymaga adaptacji lub wsparcia w celu zaspokojenia jego potrzeb edukacyjnych, Zespół Rekrutacyjny konsultuje się z SENCO, aby upewnić się, że zostały one wprowadzone.

 

W przypadku ucznia z Oświadczeniem lub Planem EHC, Dyrektor i SENCO będą współpracować z rodzicami/opiekunami i Zespołem Oceny SEN Władz Lokalnych w celu ustalenia, czy możemy zaspokoić potrzeby ucznia zgodnie z wymogami ustawowymi.  

 

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Rekrutacji i Polityką Ustawy o Równości. Można je znaleźć na stronie Polityki SzkółTUTAJ.

Anchor 1
bottom of page