top of page
Zajęcia dodatkowe

Istnieje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych, w które uczniowie mogą zaangażować się w Winterhill School. Nauczyciele zachęcają uczniów do aktywnego udziału w działaniach wzbogacających. Te zajęcia zapewniają uczniom dalsze możliwości dalszego rozwijania cech osobistych, takich jak praca zespołowa, umiejętności przywódcze i komunikacyjne, które mają pozytywny wpływ na osiągnięcia i osiągnięcia. 

 

Istnieje również szereg wycieczek, które mają na celu wsparcie, dalszy rozwój i uzupełnienie szerokiej oferty wzbogacania w Winterhill School.

 

Zgromadzenia przez cały rok akademicki zapewniają również dalsze możliwości wzbogacenia się, z najnowszymi tematami, takimi jak: Dzień Pamięci o Holokauście, e-bezpieczeństwo, brytyjskie wartości, dbanie o bezpieczeństwo i różnorodność kulturowa. Uczniowie klas 7 i 8 biorą również udział w wydarzeniach inauguracyjnych i końcowych, aby wspierać każdy temat IMYC, który studiują. Ostatnie przykłady obejmują budowanie mostów w technologii, kreatywne reportaże w języku angielskim i zwierzęta adaptacyjne w nauce. Studenci mają również możliwość wzięcia udziału w lekcjach muzyki perypatycznej na różnych instrumentach muzycznych.

 

Kliknij poniższe obrazy, aby uzyskać więcej informacji.

Enrichment Timetable Sept 2022.jpeg
bottom of page