top of page
LinkedIn Banner IT Consultant (1).png

InformatykaProgramZamiar

 

W Winterhill School dostrzegamy znaczenie ICT/CS i rolę, jaką mają one do odegrania w ciągle zmieniającym się cyfrowym świecie. Wiedza i zrozumienie technologii informacyjno-komunikacyjnych ma coraz większe znaczenie dla przyszłości studentów, zarówno w społeczeństwie, jak i przyszłych karier. Nasz program nauczania ICT/CS koncentruje się na rozwoju umiejętności w zakresie umiejętności cyfrowych, informatyki, technologii komunikacji informacyjnej i bezpieczeństwa w Internecie, aby zapewnić uczniom kompetencję w zakresie bezpiecznego korzystania i rozumienia nowoczesnej technologii.
 

To nasza wizja naaby każdy uczeń stał się nie tylko odpowiedzialnym, bezpiecznym i kompetentnym użytkownikiem ICT, ale także miał techniczną wiedzę na temat tego, co dzieje się za interfejsem użytkownika. odnosić sukcesy i realizować swój potencjał oraz prowadzić aktywny fizycznie tryb życia. Staramy się inspirować naszych uczniów poprzez zabawne i wciągające lekcje ICT/CS, które są przyjemne, ambitne i dostępne dla wszystkich. Chcemy, aby nasi uczniowie byli odpowiedzialni i pełni szacunku podczas korzystania z technologii, zapewniając im pewność bezpiecznej pracy w środowisku cyfrowym. 

W miarę jak uczniowie przechodzą przez swoją podróż w Winterhill School, nauczą się nowych umiejętności, ale także powtórzą i udoskonalą już istniejące, aby w pełni opanować umiejętności ICT/CS. Nasze kursy egzaminacyjne mają na celu rozwijanie samodzielności ucznia, opracowywanie skutecznych produktów programistycznych lub multimedialnych, które są wykorzystywane jako odskocznia do osiągnięcia umiejętności przydatnych w pracy. 

Kluczowe zasady programu nauczania: 

 • Rozwijaj u uczniów chęć korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych poza grami i spotkaniami towarzyskimi.

 • Inspiruje wszystkich uczniów do zagłębienia się w głębszą eksplorację samego komputera.

 • Umożliwienie uczniom wykazania się dużą odpornością podczas rozwiązywania problemów przy użyciu myślenia obliczeniowego.

 • Rozwijanie samodzielności ucznia w korzystaniu z szeregu pakietów oprogramowania do tworzenia produktów multimedialnych. 

 • Być wyposażonym w wiedzę na temat bezpieczeństwa w Internecie; rozumieć swoją odpowiedzialność za rozpoznawanie i zgłaszanie problemów.

 

Dlaczego warto studiować informatykę?


Komputery są szeroko stosowane we wszystkich aspektach biznesu, przemysłu, rządu, edukacji, wypoczynku i

dom. W tej epoce technologicznej studium informatyki, a zwłaszcza tego, jak komputery

są wykorzystywane w rozwiązywaniu różnych problemów, są niezbędne dla osób uczących się.


Informatyka dobrze integruje się z przedmiotami w całym programie nauczania. Wymaga zarówno logicznej dyscypliny, jak i pomysłowej kreatywności w doborze i projektowaniu algorytmów oraz pisaniu, testowaniu i debugowaniu programów; opiera się na zrozumieniu zasad języka na podstawowym poziomie; zachęca do świadomości zarządzania i organizacji systemów komputerowych; poszerza horyzonty uczniów poza środowisko szkoły lub uczelni, doceniając wpływ informatyki na społeczeństwo i jednostki.


Omówienie programu nauczania kluczowego etapu 3

 

Przegląd programu nauczania informatyki GCSE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omówienie programu Creative iMedia

 

 

 

Jakich umiejętności będę potrzebować?


Ten kurs opiera się na wiedzy, zrozumieniu i umiejętnościach zdobytych dzięki elementom informatyki programu studiów na Key Stage 3 i umożliwia uczniom przejście do dalszej nauki i / lub zatrudnienia.

Ta specyfikacja zapewnia odpowiednią podstawę do studiowania informatyki na poziomie AS i A. Ponadto specyfikacja zapewnia spójny, satysfakcjonujący i wartościowy przebieg studiów dla osób uczących się, które nie podejmują dalszych studiów na tym kierunku.

Musisz być odporny i mieć zdolność logicznego rozwiązywania problemów.
 

Rok 7

 • Bezpieczeństwo komputera

 • Komiksy

 • Reprezentacja danych

 • Sieć

 • Programowanie zdrapki

 • Projekt graficzny (Inkscape)

Rok 8

 • Projekt graficzny (Photoshop)

 • Sieć

 • Reprezentacja danych

 • Bezpieczeństwo internetu

 • Modelowanie arkuszy kalkulacyjnych

 • Programowanie podstawowe

Rok 9

 • Sprzęt komputerowy

 • Algorytmy

 • Festiwal Żywności - Projektowanie Graficzne

 • Festiwal Żywności - Produkcja Graficzna

 • Programowanie w Pythonie

 • Modelowanie arkuszy kalkulacyjnych

Systemy komputerowe
 

1.1 Architektura systemów

1.2 Pamięć i przechowywanie

1.3 Sieci komputerowe, połączenia i protokoły

1.4 Bezpieczeństwo sieci

1.5 Oprogramowanie systemowe

1.6 Etyczny, prawny, kulturowy i środowiskowy wpływ technologii cyfrowej

Myślenie obliczeniowe, algorytmy i programowanie

2.1 Algorytmy 

2.2 Podstawy programowania

2.3 Tworzenie solidnych programów

2.4 Logika Boole'a

2.5 Języki programowania i zintegrowany rozwój

Creative iMedia w branży medialnej

Temat 1: Branża medialna

Temat 2: Czynniki wpływające na projektowanie produktu

Temat 3: Planowanie przedprodukcyjne

Temat 4: Rozważania dotyczące dystrybucji

Identyfikacja wizualna i grafika cyfrowa

Temat 1: Opracuj tożsamość wizualną

Temat 2: Planuj grafikę cyfrową dla produktów

Temat 3: Tworzenie identyfikacji wizualnej i grafiki cyfrowej

Interaktywne media cyfrowe

Temat 1: Zaplanuj interaktywne media cyfrowe

Temat 2: Tworzenie interaktywnych mediów cyfrowych

Temat 3: Przegląd interaktywnych mediów cyfrowych

bottom of page