top of page
Zwolnienie z egzaminu

JCQ (Joint Council for Qualifications) określa, że „normalny sposób pracy” studenta jest priorytetem przy rozważaniu przyznania mu Aranżacji Dostępu.  Dlatego, chociaż przyjmujemy prywatne zgłoszenia, nie przyznajemy automatycznie na ich podstawie porozumienia o dostępie.  Spowoduje to jednak wewnętrzne dochodzenie w sprawie normalnego sposobu pracy dla tego ucznia.

 

W Winterhill School podczas 9. roku wszyscy uczniowie są sprawdzani pod kątem ustalenia dostępu.  Na podstawie tych wyników w 10. roku przeprowadzane są dalsze testy 1:1, jeśli jest to wymagane, przy użyciu szeregu następujących testów diagnostycznych:

 

• WRAT 4 (Test oceny szerokiego zakresu) Pisownia, czytanie pojedynczych słów, rozumienie zdań

• CTOPP 2 (kompleksowy test przetwarzania fonologicznego)

• DASH (Szczegółowa ocena szybkości pisma ręcznego)

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat zwolnień z egzaminów i ustaleń dotyczących dostępu, nie wahaj się skontaktować ze szkołą pod numerem 01709 740232 

lub odwiedź stronę JCQ: http://www.jcq.org.uk/exams-office/access-arrangements-and-special-consideration

bottom of page