top of page

   Współpraca partnerska

Współpraca partnerska ma zasadnicze znaczenie dla szkoły, personelu i uczniów, aby mieć wiele możliwości dostępu informacje, porady i wskazówki dotyczące ścieżek kariery i rynku pracy w celu budowania wiedzy, nawiązywania kontaktów i nawiązywania kontaktów nowe stosunki pracy.

Uczniowie mają różne potrzeby w zakresie poradnictwa zawodowego na różnych etapach, a zapewnienie im dostępu do porad ekspertów dotyczących kariery w zakresie szkoleń, FE, HE, praktyk, możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego i specjalistycznych pracodawców branżowych ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb każdego ucznia. Spotkania te umożliwiają uczniom wzmocnienie i informowanie ich o procesach decyzyjnych w odniesieniu do możliwości nauki i kariery.

Winterhill School pragnie docenić cenny wkład i wsparcie naszych partnerów. Poniżej wymieniono niektóre, ale jest ich znacznie więcej.

logos.png

Wiele organizacji wspiera nas wieloma wydarzeniami związanymi z karierą. Jeśli wspierasz szkołę programem kariery i chciałbyś podziękować, skontaktuj się z: Tania Ashton-Bray, Doradca ds. Kariery, 01709 740232, tashton-bray@winterhill.org.uk

bottom of page