top of page
Podstawowe zasady

Wszyscy uczniowie z SEN mają prawo (zgodnie z Kodeksem postępowania SEN 2014):

 

• Jakość na pierwszym miejscu ze zróżnicowanymi możliwościami uczenia się dla wszystkich uczniów, w tym uczniów z SPE.

 

• Wszędzie, gdzie to możliwe, staramy się zaspokoić potrzeby uczniów w normalnych warunkach w klasie, z adaptacjami lub strategiami zapewniającymi oczekiwany lub lepszy postęp.

 

• Szkolenia są oferowane zgodnie z naszym Planem Doskonalenia Szkoły dla nauczycieli i Pracowników Wspierających Integrację w ramach naszego zobowiązania do zapewnienia jak najlepszych wyników dla uczniów z SPE.

 

• Uczniowie są zachęcani i wspierani do brania udziału w pełnym życiu szkoły wraz z ich rówieśnikami, którzy nie mają specjalnych potrzeb.

 

• Świadczenia dla uczniów z SPE powinny odpowiadać charakterowi ich potrzeb i być oferowane tak wcześnie, jak to możliwe, aby zapobiec dalszym trudnościom.

 

• Należy regularnie rejestrować SPE ucznia, podjęte działania i wyniki.

 

• Wysokie oczekiwania wszystkich uczniów, w tym uczniów z SPE, co do osiągnięcia doskonałych postępów.

 

• Procedury identyfikacji i oceny neutralne kulturowo, ale z dbałością o rozważenie ucznia w kontekście jego/jego domu, języka, kultury i społeczności.

bottom of page