top of page

Přijímací řízení

Ve Winterhill School jsme odhodláni zajistit, aby se se všemi studenty zacházelo stejně a aby byli chráněni před diskriminací na základě speciálních vzdělávacích potřeb.  Pokud student potřebuje úpravy nebo podporu, aby splnil své vzdělávací potřeby, tým pro přijímací řízení konzultuje se SENCO, aby zajistil jejich zavedení.

 

V případě studenta s prohlášením nebo plánem EHC se ředitel a SENCO spojí s rodiči/pečovateli a týmem pro hodnocení SEN místního úřadu, aby určili, zda dokážeme splnit potřeby studenta v souladu se zákonnými požadavky.  

 

Další informace naleznete v našich zásadách přijímání a zásadách zákona o rovnosti. Ty lze nalézt na stránce Školní zásadyTADY.

Anchor 1
bottom of page