top of page

Proces opcí

options.png
Kliknutím na obrázek otevřete  průvodce 2021-22 Choices.
Učiníte několik velmi důležitých rozhodnutí o předmětech, které si vyberete pro klíčovou fázi 4. Učební osnovy klíčové fáze 4 se velmi liší od klíčové fáze 3. Máte možnost studovat řadu různých předmětů a být hodnoceni v způsob, který vám nejlépe vyhovuje. Je důležité, abyste si předměty pečlivě vybírali.

 

Hlavní vyučovací předměty:
V jádru budete studovat matematiku, anglický jazyk a anglickou literaturu, přírodovědu a tělesnou výchovu. V rámci vědy existují různé kvalifikace. Vaši učitelé vám poradí, které jsou pro vás nejvhodnější.
 

Vaše možnosti volby
Kromě základního kurikula si budete vybírat i další předměty, které můžete studovat. Někteří studenti budou pozváni ke studiu kurzů, které nejlépe vyhovují jejich schopnostem a které oceňují jejich úspěchy v řadě vybraných předmětů.
 

Co to všechno pro tebe znamená?
Sekce „VOLBY“.

V rámci této sekce mají studenti možnost vybrat si z nabídky kurzů.

Zvací kurzy

Některým studentům bude nabídnuta možnost absolvovat tyto předměty, např.: samostatné vědy, Foundation Learning Tier. Vaši učitelé vás budou informovat o tom, proč jste byli vybráni a proč by vám tyto kurzy mohly nejlépe vyhovovat.

bottom of page