top of page

Vedoucí orgán 

Winterhill School Governance

 

Místní správní rada

1. Local Governing Body (LGB)

 

Správní rada se rozhodla znovu vytvořit místní správní orgán pro Winterhill School, k tomu v současné době dochází a další podrobnosti budou zveřejněny v pravý čas.  Mezitím, pokud máte nějaké dotazy nebo obavy, neváhejte kontaktovat slečnu Anne Hindsovou, předsedkyni, prostřednictvím dopisu, označeného k její pozornosti, adresovaného Winterhill School.

 

2. Prohlášení představenstva

 

Členové, správci, místní guvernéři a zaměstnanci musí jednat a být viděni, že jednají nestranně.  Všechny přidružené strany jsou žádány, aby vyplnily a pravidelně kontrolovaly rejstřík obchodních zájmů.  Department pro vzdělávání (DfE) důrazně doporučuje, aby vedoucí pracovníci také registrovali jakékoli obchodní zájmy, které mohou být relevantní.  Tyto údaje jsou společně vedeny v registru zájmů.  Prohlášení by měla zahrnovat všechny obchodní a peněžní (peněžní) zájmy, jako jsou ředitelství, držení akcií a další jmenování vlivu v rámci podniku nebo jiné organizace.   Měly by také zahrnovat zájmy spřízněných osob, jako je rodič/pečovatel, manžel/manželka, dítě, druh a obchodní partner, pokud by tato osoba mohla mít vliv na přidruženého člena strany.

 

Pokud má člen, správce, místní guvernér, zaměstnanci nebo příbuzná osoba jakýkoli zájem, ať už peněžní nebo nepeněžní, na záležitosti, která má být projednána na schůzi správní rady, musí tento jednotlivec (nebo zaměstnanec) svůj zájem ohlásit a odstoupit od ta část schůzky.

bottom of page