top of page
LinkedIn Banner IT Consultant (17).png

Geography OsnovyÚmysl

 

Učební osnovy zeměpisu na Winterhill School jsou navrženy tak, aby zajistily pokrytí veškerého obsahu národního kurikula. V geografii se snažíme rozšířit myšlení žáků mimo parametry jejich komunity a porozumět světu v různých měřítcích. Chceme obohatit jejich současné znalosti o poloze, místě a prostředí – a zároveň jim dát dovednosti hodnotit svět očima sebe i ostatních. Cílem kurikula zeměpisu je podporovat vzájemný respekt s ostatními tím, že poskytuje porozumění a toleranci ostatních – bez ohledu na politické nebo kulturní rozdíly. Naším cílem je pomoci studentům porozumět vzájemným vztahům mezi lidmi a životním prostředím a odpovědnosti, kterou všichni neseme za jejich zlepšení. Kurz si klade za cíl rozvíjet dovednosti interpretovat a aplikovat jejich geografické znalosti, což jim umožňuje aplikovat badatelský přístup k otázkám a hypotézám. Celkově si kurikulum klade za cíl vybavit studenty znalostmi a odolností, aby si byli vědomi svého místa ve světě a pozitivních změn, které v něm mohou provést.


Přehled kurikula klíčové fáze 3

Přehled kurikula GCSE
 

 

 

 

 

ročník 7

 • Moje místo na světě 

 • Nad našimi hlavami

 • Pod Zemí

 • Geografie Spojeného království

 • Kolem země 

 • Na Land 

ročník 8

 • Evropa

 • Severní Amerika

 • Jižní Amerika

 • Střední východ 

 • Afrika

 • Asia 

ročník 9

 • Konflikt

 • Změna klimatu 

 • Oceány a plasty

 • Migration 

 • Global Cities 

 • Chladná prostředí

Rok 10

 • Městské a venkovské procesy

 • Leisure 

 • Globální pohled na vývoj 

 • Urbanizace v kontrastních městech 

 • Extrémní počasí

 • Práce v terénu (včetně dvou školních výletů!)

Rok 11

 • Vodní hospodářství 

 • Desertifikace

 • Coasts 

 • Řeky

 • Klimatická změna

 • Ekosystémy

bottom of page