top of page

  _cc781905-5cde-3194-bb3b-138dbad_Partner

Partnerská spolupráce je zásadní pro školu, zaměstnance a žáky, protože mají mnoho příležitostí k přístupu informacím, radám a poradenství o kariérních cestách a trhu práce_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d navazování kontaktů a budování znalostí, navazování kontaktů nové pracovní vztahy.

Žáci mají v různých fázích různé potřeby kariérového poradenství a pro uspokojení potřeb každého žáka je zásadní poskytnout jim příležitost získat přístup k odbornému kariérnímu poradenství v oblasti školení, FE, HE, učňovské přípravy, příležitostí získat pracovní zkušenosti a odvětvových specializovaných zaměstnavatelů. Tato setkání umožňují žákům, aby byli zmocněni a utvářeli své vlastní rozhodovací procesy ve vztahu k možnostem studia a kariéry.

Winterhill School chce ocenit cenný příspěvek a podporu ze strany našich partnerů. Níže jsou uvedeny některé, ale je jich mnohem více.

logos.png

Mnoho organizací nás podporuje mnoha kariérními akcemi. Pokud podporujete školu kariérním programem a chtěli byste poděkování, kontaktujte: Tania Ashton-Bray, kariérní poradce, 01709 740232, tashton-bray@winterhill.org.uk

bottom of page