top of page
Základní principy

Všichni studenti se SEN mají nárok (podle SEN Code of Practice 2014):

 

• Kvalitní první výuka s diferencovanými vzdělávacími příležitostmi pro všechny studenty, včetně studentů se SVP.

 

• Kdykoli je to možné, snažíme se vyhovět potřebám studentů v obvyklém prostředí třídy, přičemž poskytujeme úpravy nebo strategie, abychom zajistili očekávaný nebo lepší pokrok.

 

• Školení je nabízeno v souladu s naším Plánem zlepšování školy pro učitele a pracovníky na podporu inkluze jako součást našeho závazku zajistit co nejlepší výsledky pro studenty se SVP.

 

• Studenti jsou povzbuzováni a podporováni, aby se účastnili plnohodnotného života školy po boku svých vrstevníků, kteří nemají speciální potřeby.

 

• Nabídka pro studenty se SVP by měla odpovídat povaze jejich potřeb a měla by být nabízena co nejdříve, aby se předešlo dalším potížím.

 

• Mělo by se pravidelně zaznamenávat studentovy SVP, přijatá opatření a výsledky.

 

• Vysoká očekávání všech studentů, včetně studentů se SVP, dosáhnout vynikajícího pokroku.

 

• Kulturně neutrální postupy identifikace a hodnocení, kde je však věnována pozornost tomu, aby se student posoudil v kontextu jeho domova, jazyka, kultury a komunity.

bottom of page